eu logo

  • Registrace

banner

Home
Tisk
Email

Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí

Číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/02.0030
Období realizace: 1. 1. 2012 - 30. 6. 2013

 

Popis projektu:
Projekt „Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí" je zaměřen na použití nových metod v oblasti vzdělávání pro vytváření vzdělávacích programů ve venkovských regionech Jihočeského kraje se špatnou dopravní dostupností.

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny, která je znevýhodněná omezeným přístupem k dalšímu kvalitnímu vzdělávání. Vznikne mobilní poradenské centrum dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech, které přispěje ke zmírnění těchto bariér. Pilotní vzdělávací programy vychází tematicky z aktuálních potřeb cílové skupiny - oborové jazykové kurzy, marketing, ekonomika, ekologie a zároveň naučí a seznámí lektory jak prostřednictvím nových výukových metod pracovat s touto skupinou účastníků dalšího vzdělávání.

Výstupem projektu budou nově vytvořené programy dalšího vzdělávání na venkově. Programy budou po pilotním odzkoušení přístupné všem zájemcům z řad ekonomicky aktivních obyvatel venkovských oblastí.

Při realizaci projektu je kladen důraz na aplikaci nových vzdělávacích metod např. e-learning, interaktivní webová aplikace, apod.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomicky aktivních obyvatel venkovských regionů zpřístupněním kvalitního dalšího vzdělávání do hůře přístupných venkovských oblastí Jihočeského kraje.
Projekt probíhá v rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost za podpory státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem grantu je Krajský úřad Jihočeského kraje.

Na realizaci projektu „Inovace venkovských oblastí" se podílí žadatel ERUDICO s.r.o. spolu se svým partnerem DAMACO Group s. r. o

 

           erudico                    damaco

 

Novinky

Další úspěšní absolventi

Ve třetím roce udržitelnosti se vzdělávání zůčastnilo 88 osob. Během 2. roku udržitelnosti bylo podpořeno celkem 86 osob. Zájem byl o všechny vzdělávací programy, které byly v rámci projektu vytvořeny.

Realizace kurzů

V rámci 1. roku udržitelnosti projektu byly cílové skupině nabízeny (prezenční výuka + e-learning) všechny vzdělávací programy a bylo tak podpořeno celkem 70 osob.

Proběhly tematické workshopy a závěrečná konference

V sekci Aktuality o projektu jsou nově umístěny zprávy o realizaci čtyř tematických workshopů a jedné závěrečné konference, které byly uskutečněny v souvislosti projektem. Obsah zpráv naleznete zde.  

Sekce Odkazy byla obohacena o další linky na vyhledávání lektorů

V případě zájmu o soukromé učení, doučování či přípravy na zkoušky klikněte na nové odkazy na stránky, kde máte přehledně rozřazené lektory podle oborů a témat, oblasti působení či ceny. Odkazy naleznete pod nadpisem Nabídka dalšího vzdělávání zde.

Bylo ukončeno pilotní ověřování všech kurzů

V sekci E-learning je k dispozici kompletní sada kurzů tohoto projektu, která byla vzorkem účastníků kurzu či lektorů pilotně odzkoušena.

Nové kurzy v Globis s.r.o.

Nabídka nových počítačových a odborných kurzů Zde.

Další novinky

Přihlašovací formulář*
*
*
*
*

Pole s (*) je nutno vyplnit.